Φωτογράφιση γάμου στην Κρήτη Χανιά

Φωτογράφιση γάμου στην Κρήτη Χανιά

4367jpg

The difference between real life and a story is that life has significance, while a story must have meaning. The former is not always apparent, while the latter always has to be, before the end